اطلاعیه

هدف کاموا همواره پیشرفت و ارائه سرویس های بهتر به کاربران خود بوده است، از این رو ما خود را ملزم به پیشرفت و حرکت رو به جلو می دانیم.
با گسترش سرویس های جدید ما همانند ایمیل مارکتینک پاکت و هماهنگ، تصمیم ما بر این شد تا تمرکز را از سایت ساز برداشته و این سرویس را تعلیق کنیم و از محصولات کاموا بر روی فروشگاه ساز تمرکز کنیم.
در این راستا تغییرات عمده ای را در سرویس فروشگاه ساز کاموا ایجاد کردیم و این تغییرات همچنان ادامه خواهد داشت.
هدف ما کسب رضایت کاربران می باشد و برای انجام این مهم می بایست بر روی سرویس های دیگر این مجموعه تمرکز کنیم تا بتوانیم بهترین خدمت را به کاربران خود ارائه کنیم.
توجه داشته باشید که کاربران کنونی سایت ساز می توانند بدون محدودیت زمانی از این سرویس استفاده کنند و همواره پشتیبانی کاموا را خواهند داشت و برای سایت کاربران مشکلی ایجاد نخواهد شد. این تصمیم صرفا در جهت عدم جذب کاربران جدید گرفته شده است.
شما هم اکنون می توانید از سرویس های فروشگاه ساز کاموا، پاکت و هماهنگ استفاده کنید و تیم ما علاقه مند به دریافت پیشنهادات شما در جهت بهبود سرویس ها می باشد